BASINFIRE FESTIVAL 2022 festivalová permanentka - voucher pro juniory 13-17 let

[PRINT@HOME voucher]

Využijte nákupu voucheru v elektronické podobě. Voucher si stáhněte jako PDF soubor ze záložky OBJEDNÁVKY ve svém uživatelském profilu. Voucher si vytisknete a přinesete s sebou na festival.Pro nezletilé ve věku 13 až 17 let (včetně) nabízíme zlevněnou vstupenku.

Podmínky pro uplatnění slevy:
1. Objednáte si a zaplatíte tento voucher, výměna za platnou vstupenku na festival proběhne u hlavního vstupu u okénka označeného junior pass. Samotný voucher není vstupenkou a neopravňuje ke vstupu na festival, je třeba ho nejprve vyměnit za platnou vstupenku.

2. Slevu může čerpat pouze oprávněný držitel platného občanského průkazu po prokázání totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas; jiné typy dokladů nebudou akceptovány). Sleva je uplatnitelná pouze pro nezletilé ve věku 13 až 17 let včetně. Sleva zaniká dovršením věku 18 let. Rozhodným dnem je den uplatnění voucheru na festivalu (v případě dovršení věku 18 let v průběhu festivalu je tedy nutné voucher uplatnit před dovršením tohoto věku).
Děti do dosažení věku 13 let mají vstup na festival zdarma, pokud jsou doprovázeny odpovědnou osobou starší 18 let.

3. Osoby mladší 18 let mohou festival navštívit pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let. Na doprovod se sleva nevztahuje. Doprovod přebírá plnou zodpovědnost za nezletilou osobu po celou dobu její přítomnosti na festivalu.

4. Nabízíme pouze limitovaný počet voucherů pro nezletilé. Po vyčerpání jejich počtu nemůžeme garantovat navýšení počtu kapacit ani zakoupení či dokoupení zlevněné vstupenky na místě.
5. Držitel Junior Passu není v areálu festivalu oprávněn zakoupit a konzumovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky.

K dispozici:

98%

700.00 Kč